Սակագնային պլան «Ինտերնացիոնալ»

«Ինտերնացիոնալ» սակագնային պլանի ամսավճարը 2400 դրամ է: Այս սակագնային պլանը հետվճարային է: Բաժանորդին տրամադրվում է 1 հեռախոսահամար և բազմագծային ելքային ու մուտքային զանգեր կատարելու հնարավորություն: Այս սակագնաին պլանը ամսական տրամադրում է 2400 դրամին համարժեք անվճար խոսելաժամանակ դեպի արտերկիր: «Ինտերնացիոնալ» սակագնային պլանի գործող սակագները բերված են ստորև.

Սակագնային պլան Ինտերնացիոնալ
Ամսավճար 2400 դր.
Անվճար րոպեներ  դեպի արտերկիր 2400 դրամին համարժեք
Անվճար րոպեներ դեպի Երևան ֆիքսված ցանց /010, 060, 011/ 0 րոպե
Ցանցի ներսում /060 64 xxxx/ 0 դր.
Երևան ֆիքսված ցանց /010, 011, 060/ 5 դր.
ՀՀ Մարզեր 5 դր.
ՀՀ Բջջային 18 դր.
Լեռ. Ղարաբաղ բջջ. 35 դր.
Լեռ. Ղարաբաղ ֆիքսված 16 դր.