Զանգերի Վերաբաշխում

Զանգերի վերաբաշխումը Officephone.am-ի «Վիրտուալ ԱՀԿ» ծառայության բաղադրիչ մաս է: Այն թույլ է տալիս բարելավել հաճախորդների սպասարկման գործընթացը և բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը:

Զանգերի վերաբաշխումը կարող է սահմանվել հետևյալ կարգով՝
  • ըստ առաջնայնության զանգերն ուղղվում են համապատասխան մասնագետների
  • զանգերը միաժամանակ ուղղվում են բոլոր ազատ օպերատորներին միաժամանակ
  • զանգերի վերաբաշխումը կատարվում է պատահականության սկզբունքով
  • զանգերի վերաբաշխումը կատարվում է գործավարի կողմից
  • ըստ շաբաթվա օրերի և ժամերի – օրինակ՝ ոչ աշխատանքային օրերին կամ ժամերին
  • մուտքային հեռախոսազանգերը կարող են բաշխվել այլ սկզբունքով: