ՀԵՌԱԽՈՍԱԶԱՆԳԵՐԻ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Զանգերի ձայնագրումը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել հաճախորդների սպասարկման մակարդակը և աշխատակիցների արդյունավետութունը:

Հնարավորություններ

  • ձայնագրել զանգերը լրիվ կամ մասամբ
  • սկսել ձայնագրումը խոսելու ընթացքում
  • պահպանել և լսել ձայնագրությունները ցանկացած ժամանակ
  • ուղարկել աուդիո ֆայլեր ինտերնետով
Առավելություններ
  • բիզնես գործընթացների արդյունավետ կառավարում — զանգերի ձայնագրումը թույլ կտա արդյունավետ կազմակերպել հաղորդակցման գործընթացը՝ ժամանակին բացահայտելով և շտկելով սխալներն ու թերությունները.
  • կարևոր հեռախոսազանգերի պահպանում — բոլոր կարևոր գործնական հեռախոսազրույցները  (բանակցություններ և կոնֆերանսներ) ձայնագրվում են և պահպանվում
  • հեռախոսակապի ծախսերի կրճատում — տեղեկացված լինելով հեռախոսազանգերի ձայնագրման մասին, աշխատակիցները այլևս չեն օգտագործի աշխատանքային հեռախոսները անձնական կարիքների համար:

Զանգերի ձայնագրումը Officephone.am-ի «Վիրտուալ ԱՀԿ» ծառայության բաղադրիչ մասն է: