Տեղական Հեռախոսակապի Փաթեթներ

Ստարտեր

«Ստարտեր» սակագնային պլանի ամսավճարը 1800 դրամ է: Այս սակագնային պլանը հետվճարային է: Բաժանորդին տրամադրվում է 1 հեռախոսահամար և բազմագծային ելքային ու մուտքային զանգեր կատարելու հնարավորություն: Դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց և դեպի  ՀՀ մարզեր ամսական տրամադրվում է 360 անվճար րոպե: «Ստարտեր» սակագնային պլանի գործող սակագները բերված են ստորև.

Սակագնային պլան Ստարտեր
Ամսավճար 1800 դր.
Անվճար րոպեներ դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց 360 րոպե
Ցանցի ներսում (060 64 xxxx) 0 դր.
ՀՀ ֆիքսված ցանց 5 դր.
ՀՀ Մարզեր 5 դր.
ՀՀ Բջջային 18 դր.
Արցախ բջջ. 35 դր.
Արցախ ֆիքսված 16 դր. 

Կլասիկ

«Կլասիկ» սակագնային պլանի ամսավճարը 4500 դրամ է: Այս սակագնային պլանը հետվճարային է: Բաժանորդին տրամադրվում է 5 հեռախոսահամար և բազմագծային ելքային ու մուտքային զանգեր կատարելու հնարավորություն: Դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց և դեպի  ՀՀ մարզեր ամսական տրամադրվում է  1000 անվճար րոպե:  «Կլասիկ» սակագնային պլանի գործող սակագները բերված են ստորև.

Սակագնային պլան Կլասիկ
Ամսավճար 4500 դր.
Անվճար րոպեներ դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց 1000 րոպե
Ցանցի ներսում (060 64 xxxx ) 0 դր.
ՀՀ ֆիքսված ցանց 5 դր.
ՀՀ Մարզեր 5 դր.
ՀՀ Բջջային 18 դր.
Արցախ բջջ. 35 դր.
Արցախ ֆիքսված 16 դր.
Բիզնես

«Բիզնես» սակագնային պլանի ամսավճարը 12000 դրամ է: Այս սակագնային պլանը հետվճարային է: Բաժանորդին տրամադրվում է տասը հեռախոսահամար և բազմագծային ելքային ու մուտքային զանգեր կատարելու հնարավորություն: Դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց ամսական տրամադրվում է 3000 անվճար րոպե։ «Բիզնես» սակագնային պլանի գործող սակագները բերված են ստորև.

Սակագնային պլան Բիզնես
Ամսավճար 12000 դր.
Անվճար րոպեներ դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց 3000 րոպե
Ցանցի ներսում (060 64 xxxx) 0 դր.
ՀՀ ֆիքսված ցանց 5 դր.
ՀՀ Մարզեր 5 դր.
ՀՀ Բջջային 18 դր.
Արցախ բջջ. 35 դր.
Արցախ ֆիքսված 16 դր.
Բիզնես +

«Բիզնես +» սակագնային պլանի ամսավճարը  24000 դրամ է: Այս սակագնային պլանը հետվճարային է: Բաժանորդին տրամադրվում է 15 հեռախոսահամար և բազմագծային ելքային ումուտքային զանգեր կատարելու հնարավորություն: Դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց և դեպի  ՀՀ մարզեր ամսական տրամադրվում է 6000 անվճար րոպե: «Բիզնես +» սակագնային պլանի գործող սակագները բերված են ստորև.

Սակագնային պլան Բիզնես +
Ամսավճար 24000 դր.
Անվճար րոպեներ դեպի ՀՀ ֆիքսված ցանց 6000 րոպե
Ցանցի ներսում (060 64 xxxx) 0 դր.
ՀՀ ֆիքսված ցանց 5 դր.
ՀՀ Մարզեր 5 դր.
ՀՀ Բջջային 18 դր.
Արցախ բջջ. 35 դր.
Արցախ ֆիքսված 16 դր.